June 3, 2021

สตรีวิทย์ | EP. 01 | วิวัฒนาการและการกลายพันธุ์ของไวรัส - The Cloud Podcast

วิวัฒนาการคือกลไกลธรรมชาติสุดอัศจรรย์ เป็นกระบวนการพัฒนาตัวเองที่ทำให้มนุษยชาติเติบโตและอยู่รอดมาตลอดหลายยุคหลายสมัย แต่สิ่งที่ดำรงอยู่คู่กับวิวัฒนาการมาตลอดคือการกลายพันธุ์ เทคนิคการเอาตัวรอดข้อสำคัญของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด เบื้องหลังความสวยงามของดอกไม้นานาพันธุ์ และความโหดร้ายของโรคภัยไข้เจ็บหลายชนิด ตั้งแต่มะเร็ง HIV ไปจนถึงการกลายพันธุ์ของโรค COVID-19 ที่เราได้ยินอยู่อย่างหนาหูทุกวัน ฟังเฉลยกลไกลอันน่าสนใจในเวอร์ชันกระชับเข้าใจง่ายได้ในรายการสตรีวิทย์ตอนนี้

ดำเนินรายการ : ตรีชฎา เพชรรัตน์

More episodes

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App