July 21, 2022

ออกรส | EP. 77 | ไอศกรีม : ซอร์เบต์ เชอร์เบต เจลาโต้ ต่างกันยังไง - The Cloud Podcast

เชฟแบล็ก-ภานุภน บุลสุวรรณ และ เชฟแวน-เฉลิมพล โรหิตรัตนะ เล่าเรื่องไอศกรีม ของกินที่เป็นที่ชื่นชอบของคนทุกเพศทุกวัย ในมุมมองของเชฟที่มีประสบการณ์ทำและชิมไอศกรีมมาหลากหลายแบบและรสชาติ ทั้งคู่เล่าถึงของกินที่เสิร์ฟด้วยอุณภูมิเย็นแบบต่าง ๆ ที่คล้ายคลึงกันว่า แต่ละชนิดแตกต่างกันอย่างไร แถมด้วยไอเดียไอศกรีมรสแปลก ๆ ที่เคยทำ เพื่อให้เห็นว่าอะไรก็กลายเป็นไอศกรีมได้ ถ้าเข้าใจโครงสร้างของมัน

ดำเนินรายการ : เชฟแบล็ก-ภานุภน บุลสุวรรณ และ เชฟแวน-เฉลิมพล โรหิตรัตนะ

More episodes

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App