May 18, 2021

Coming of Age | EP. 55 | Pigkaploy ในวัย 24 ที่เชื่อว่าการเดินทางไม่มีคำว่าหมดอายุ - The Cloud Podcast

หลายคนคงคุ้นกับชื่อ ‘พลอย เรียนจบแล้วทำไรต่อ’ หรือ ‘Pigkaploy’ มากกว่า  พลอย-พลอยไพลิน ตั้งประภาพร แต่ไม่ว่าคุณจะรู้จักเธอในชื่อไหน เบื้องหลังของเธอคือหญิงสาวผู้รักการเดินทางเหมือนกัน และจริงจังมากขึ้นถึงขนาดฟอร์มทีมทำออฟฟิศผลิตงานออนไลน์อย่างเต็มตัว ด้วยความเชื่อว่า “การเดินทางไม่มีคำว่าหมดอายุ” พลอยในวัย 24 มีความสุขจากการได้ส่งต่อแรงบันดาลใจให้แก่คนอื่น พร้อมเรียนรู้ที่จะขอบคุณทุกประสบการณ์ในอดีต ซึ่งหล่อหลอมให้เธอเป็นผู้มีแรงกายแรงใจพร้อมเดินทางสู่ทุกความท้าทายใหม่เสมอ อย่างทุกวันนี้

ดำเนินรายการ : นิรภัฎ ช้างแดง

More episodes

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App