October 2, 2021

Good Mind | EP. 08 | เปลี่ยน ‘ได้ยิน‘ เป็น ‘ได้ฟัง‘ กับ Deep Listening ทักษะการฟังด้วยหัวใจ - The Cloud Podcast

ว่ากันว่ามนุษย์มี 2 หู มากกว่า 1 ปาก ก็เพราะพระเจ้าอยากให้เราฟังมากกว่าพูด แต่เราเชื่อว่าทักษะพื้นฐานอย่างการฟัง ที่ดูเหมือนจะง่ายดายจนถูกมองข้าม คือต้นตอปัญหาใหญ่โตมากมาย ขณะเดียวกันก็เป็นกุญแจดอกสำคัญที่จะพาไปสู่ความสุขและความสำเร็จ

รายการ Good Mind ตอนนี้ หมอเอิ้น-พิยะดา หาชัยภูมิ จึงชวน ช้างน้อย กุญชร ณ อยุธยา มาเรียนรู้พร้อมฝึกฝนทักษะการฟังแบบ Deep Listening การฟังอย่างลึกซึ้งด้วยหัวใจ กับ 4 สเต็ปพื้นฐานจาก Theory U ของ อ็อตโต ชาร์เมอร์ (Otto Scharmer) ตั้งแต่รับฟังเพื่อเก็บข้อมูล จนถึงรับฟังเพื่อหาทางออก มาเปลี่ยน ‘ได้ยิน’ เป็น ‘ได้ฟัง’ พร้อมกันได้เลย

ดำเนินรายการ : พิยะดา หาชัยภูมิ, ช้างน้อย กุญชร ณ อยุธยา

More episodes

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App